Danske Medier Research ApS

Nøgleordene i Danske Medier Research er analyse, viden og formidling. Missionen er at give Danske Mediers medlemmer den bedst mulige viden om danskernes medieforbrug, kommercielle modeller og internationale erfaringer til egen udvikling af forretning, indhold og tjenester.

Danske Medier Research er centrum for Danske Mediers løbende indsamling af relevante data om branchen, omsætning, annoncer, abonnenter, oplag, seere, brugere, læsere og lyttere.

Danske Medier Research koordinerer alt vedrørende markedsmåling, dataindsamling og statistikudarbejdelse og bistår medlemmerne med rådgivning om læsertal, lyttertal, brugertal, metode etc.

Der anvendes i dag mange ressourcer på dataindsamling og langt mindre på formidling og forankring af den pågældende viden på alle relevante modtagerniveauer. Danske Medier Research har således også fokus på at kommunikere medieforbrug og tendenser til relevante målgrupper såsom journalister, myndigheder, politikere, mediebureauer, annoncører og selvfølgelig medlemmerne.

Danske Medier Research driver også Dansk Online Index i samarbejde med TNS Gallup

For yderligere information: Dansk Online Index

Marianne Bugge Zederkof

Direktør i Danske Medier og Danske Medier Research, cand.merc.
mbz@danskemedier.dk
Mobil: 20 76 50 99
Dir. tlf: 33 97 42 31
Interessevaretagelse. Jura. Politik. Research og analyse.

Thomas Gynild

Analysechef, cand.mag.
tg@dmresearch.dk
Mobil: 20 53 39 70
Dir. tlf: 33 97 42 29
Mediemålinger. Markedsstatistik. Trends og adfærd. Metode og teknik.