Danske Mediers bestyrelse

Jesper Rosener (formand), adm. direktør – Jysk Fynske Medier
Stig Kirk Ørskov, adm. direktør – JP/Politikens Hus
Gitte Hejberg, chef for FOA Medier og ansvh. chefredaktør – Fagbladet FOA
Alex Nielsen, adm. direktør og ansvh. chefredaktør – Mediehuset Herning Folkeblad
Stine Carsten Kendal, adm. direktør – Information
Ole Søndergaard, adm. direktør – Radio ABC-gruppen
Thorkil Christensen, udgiver og redaktør – Aars Avis
Christina Blaagaard, adm. direktør, Mediehuset Ingeniøren
Jesper Buchwald, adm. direktør, Bonnier Publications
Per Mikael Jensen, adm. direktør, Altinget
Anders Krab-Johansen, adm. direktør, Berlingske Media

 

Sekretariatet
Morten Langager, adm. direktør – Danske Medier & Danske Mediers Arbejdsgiverforening
Bolette Bang Ingrisch, direktionssekretær