Danske Medier arbejder for de private medier – med en stribe målrettede services og ydelser.

Danske Medier arbejder aktivt for at skabe de bedst mulige rammevilkår for de private medier, uanset udgivertype, platform, størrelse og forretningsmodel.

Danske Medier er høringspart i alle spørgsmål af relevans for udgivere og arbejder aktivt for medierne i EU i tæt samarbejde med vores internationale partnere. Derudover tilbyder Danske Medier rådgivning til medierne om juridiske, kommercielle og digitale spørgsmål.

Kontingent
Pris for medlemskab afhænger af virksomhedens størrelse og antal udgivelser.
Grundkontingent for alle er 2.500 kr./år. Hertil kommer nogle tillæg. En virksomhed med en omsætning under 25 millioner om året og med 1-4 udgivelser (digitale såvel som print) får et tillæg på 5.000 kr. og betaler dermed samlet 7.500 kr. om året.

Se også oversigt oversigterne over kontingentsatser for små og mellemstore virksomhederstore virksomheder og interessemedlemmer.

Indmeldingskema

Hent indmeldingskema her fra siden. Skemaet til bedes indsendt att. Bolette Bang Ingrisch eller per post til: Danske Medier, Pressens Hus, Skindergade 7, 1159 København K

Mere information

Har du interesse i at høre om foreningen og forenings virke mediepolitisk og i forhold til rammevilkår, er du meget velkommen til at kontakte adm. direktør Morten Langager.

Praktiske spørgsmål og forespørgsler kan stiles til direktionssekretær Bolette Bang Ingrisch.

Morten Langager

Administrerende direktør hos Danske Medier & Danske Mediers Arbejdsgiverforening
mla@danskemedier.dk
Mobil: 20 27 87 71
Dir. tlf: 33 97 40 00
Interessevaretagelse i Danmark og EU. International repræsentation. Medlemspleje. Presse.

Bolette Bang Ingrisch

Direktionssekretær
bbi@danskemedier.dk
Mobil: 61 30 70 75
Dir. tlf: 33 97 42 45
Direktion, bestyrelse og generalforsamling. Dagspressens Fond. Medlemsservice.