Danske Medier og radioerne

Danske Medier varetager interesserne for radioerne på en lang række områder. Foreningen bidrager med politisk interessevaretagelse i både Danmark og EU, såvel som juridisk bistand, målinger og events.

Herunder kan du finde det mest relevante materiale for radioerne.

Nyhedsbreve

Danske Medier udgiver både et nyhedsbrev for radioer og et ugentligt nyhedsbrev for mediebranchen generelt. Her bringes de seneste redaktionelle og kommercielle nyheder, såvel som karrierenyt og relevante mediebegivenheder.

Aftaler og markedsanalyser

Danske Medier forhandler en række aftaler med Koda og Gramex og bidrager med viden om radiomarkedet til medlemmerne.

Målinger

Danske Medier laver en række målinger for radiomarkedet, både i form af lyttertal, barometer og reklameforbrug for radiomediet.

Politisk interessevaretagelse

Radio er enestående ved, at det er et stærkt lovreguleret område. Danske Medier varetager radioernes interesser bl.a. i relation til sendetilladelser, frekvensspørgsmål, digitalisering og vederlag for musik og meget mere.

Alle høringsvar fra Danske Medier om radio kan findes her.

Har du spørgsmål til Danske Mediers politiske interessevaretagelse for radioerne, så kontakt Marianne Bugge Zederkof.

Radioerne i foreningen

I Danske Medier er der et fagudvalg for radioerne, hvor repræsentanter for radiomarkedet tager stilling og informeres til aktuelle sager for radioer.

Kontakt direktør, Marianne Bugge Zederkof, ved ønske om referat fra møder eller kontakt til udvalg.

Marianne Bugge Zederkof

Direktør i Danske Medier og Danske Medier Research, cand.merc.
mbz@danskemedier.dk
Mobil: 20 76 50 99
Dir. tlf: 33 97 42 31
Interessevaretagelse. Jura. Politik. Research og analyse.

Historien

Radiorne blev inden Danske Mediers dannelse i 2012 repræsenteret af foreningen RADIOERNE. Den oprindelige forening blev stiftet 26. august 2005 med henblik på at varetage de publicistiske orienterede kommercielle lokalradioers, herunder avisradioers, interesser. I dag varetager Danske Medier radioerne interesser gennem både udvalg og interessenetværk, såvel som gennem Danske Mediers løbende politiske interessevaretagelse.

Nyheder