Reklameforbrug

Rapport over Det danske Reklamemarked

Reklameforbrugsundersøgelsen er en hel- og halvårlig opgørelse og kortlægning af det samlede, danske reklamemarked.

Undersøgelsen er opdelt på
1) Medieannoncering
2) Anden reklame/andre kommercielle aktiviteter
3) Ufordelte produktions- og administrationsomkostninger.

Medieannoncering dækker grupperne dagblade, lokal-/ugeaviser, købte magasiner, andre magasiner/gratis forbrugermagasiner, fagblade og tidsskrifter, årlige publikationer, outdoor og trafikreklame, TV reklame, radioreklame, biografreklame og internetreklame.

Separat opgøres medieinvesteringer i sportssponsering.

Anden reklame/andre kommercielle aktiviteter er opdelt på husstandsomdelte tryksager, direct mails, andre tryksager, telemarketing, udstillinger og messer, sport sponsering og reklameartikler.

Endeligt dækker ufordelte produktions- og administrationsomkostninger over reklamebureauernes omkostninger til produktion, rådgivning, ekspedition og administration m.m.

Metode
Opgørelsen baseres på fortrolig indberetning fra de enkelte udbydere til fonden bag undersøgelsen, Dansk Reklameforbrugsundersøgelse i samarbejde med IRM – Institut for Reklame og Markedsstatistik. Datamaterialet for undersøgelsen analyseres og valideres af en styregruppe og et antal ekspertpaneler for de respektive medie- og reklamegrupper.

Reklameforbrugsundersøgelsens hovedrapport udgives hvert år ultimo april.

Rapport 2016
Sidste års rapport om Det danske Reklamemarked kan hentes her
Pressemeddelelse om nyeste rapport kan findes her
Hovedtabeller for 2016 kan hentes her

Pris
Den fulde rapport om Det danske Reklamemarked kan erhverves jvnf kontakt nedenfor.

Medlemmer af Danske Medier og Kreativitet og Kommunikation: kr. 1.795,-
Andre: Kr. 7.995,-

Marianne Bugge Zederkof

Direktør, cand.merc.
mbz@danskemedier.dk
Mobil: 20 76 50 99
Dir. tlf: 33 97 42 31
Radio. Mediemålinger. Medlemsservice.