Radiobarometer

Radiobarometer

Danske Medier etablerede med offentliggørelse første gang i 2016 Det danske Reklamemarked et barometer for radio annoncering.

Baggrunden er, at Radio mediet oplever fortsat vækst, senest tydeliggjort i den samlede opgørelse af Det danske Reklamemarked 2016, der blev offentliggjort mandag 24. april. Her realiserede Radio medierne en vækst på 12,9 pct. i forhold til sidste år. Også fra 2014 til 2015 blev der noteret en pæn stigning på mere end 7 pct.

Metode.

Data til barometeret indsamles kvartalsvis blandt nationale og lokale radiostationer. Der indgår statistik fra såvel medlemmer som ikke-medlemmer i materialet, og samlet udgør indrapporteringsgrundlaget over 90 pct. af den samlede radioannoncering i Danmark, som opgjort i Det danske Reklamemarked.

Radiobarometeret offentliggøres hvert halve år.

Marianne Bugge Zederkof

Direktør i Danske Medier og Danske Medier Research, cand.merc.
mbz@danskemedier.dk
Mobil: 20 76 50 99
Dir. tlf: 33 97 42 31
Interessevaretagelse. Jura. Politik. Research og analyse.