Lyttertal

Lyttertal

Radiolytning i Danmark måles via to tilgange. Nationale stationer måles via elektroniske Radiometre med ugentlig offentliggørelse, mens lokal radio registreres ved hjælp af dagbøger og day-after recall.

Gallup Radio-Meter
Kantar Gallup måler hvert døgn på vegne af den danske radiobranche radio lytningen i Danmark ved hjælp af Radio metre (PPM’er)*. Univers er defineret for hele befolkningen (12 år og derover) svarende til 4.798.000 personer, og endvidere i målgruppen 15-50 år, svarende til 2.652.000 personer.

Gallup Lokalradio Index
Lyttertallene i Gallup Lokalradio Index indsamles ved hjælp af telefoninterviews, som afdækker danskernes radiolytning i går, nedbrudt på tidspunkter, steder og lokalradiostationer.

Fire gange om året (i januar, april, juli og oktober) udgives informationer om radiolytningen til de regionale og lokale radiostationer, baseret på Gallup Lokalradio Index. Tallene opgives for hele befolkningen (12 år og derover) svarende til 4.717.000 personer, og endvidere i målgruppen 12-50 år.

Se de seneste Radio lyttertal hos Kantar Gallup

Marianne Bugge Zederkof

Direktør i Danske Medier og Danske Medier Research, cand.merc.
mbz@danskemedier.dk
Mobil: 20 76 50 99
Dir. tlf: 33 97 42 31
Interessevaretagelse. Jura. Politik. Research og analyse.