Oplagskontrol

Hvorfor oplagskontrolleres medier?

Oplagskontrol blev etableret i Danmark af Dansk Oplagskontrol tilbage i 1930. Årsagen var, dengang som nu, behovet for at kunne dokumentere bladets rækkevidde – hvor mange eksemplarer blev distribueret.

Den primære værdi er derfor overfor annoncøren, som får valide tal for oplaget og dermed sin annonces eksponering overfor et specifikt antal modtagere.

Oplagskontrol kan godt stå alene som dokumentation for et medies rækkevidde, men kan med fordel ses i sammenhæng med andet talmateriale, herunder læsertal og/eller egne målgruppeanalyser.

En række medier kan dog ikke meningsfyldt indgå i den landsdækkende læseranalyse, der forudsætter enten bredere målgrupper og/eller geografisk dækning.

Det gælder eksempelvis visse fagblade, brancheblade og i et vist omfang ugeaviser.


« Tilbage til Oplagskontrol