Deklaration af websitets brug af cookies

Danske Medier
www.danskemedier.dk

 

1. Generelt

Dette website udbydes af Danske Medier, og når du klikker ind på sitet, vil der automatisk blive indsamlet nogle informationer om dit brug af vores site og din computer. Dette har en række formål.

For det første tilpasser websitet sig dynamisk efter de valg og sider, du benytter og sikrer f.eks., at sider du har set før, kan loades hurtigt.

For det andet er Danske Mediers website tilknyttet nogle generelle måleværktøjer – webtrafik målinger – der skal give indblik i antal brugere på sitet samt hvilket indhold, der interesserer brugerne.

Nedenfor kan du læse mere om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne og hvad vi bruger dem til.

Ejer af webstedet:
Danske Medier
Skindergade 7
1159 København K
Telefon: 33 97 40 00
Kontakt: Christian Kierkegaard
E-mail

 

2. Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser (f.eks. Internet Explorer) for at kunne genkende din computer, hvis du vender tilbage til vores website. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

 

2.1 Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), hvor udløbstiden dog fornyes efter hvert besøg. Normalt er levetiden 12 – 24 md. Det er altid muligt løbende at slette cookies, og det er også muligt helt at fravælge, at websteder placerer cookies.

 

2.2 Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering 

 

2.3 Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem.
Se vejledning her:
http://minecookies.org/cookiehandtering.

 

2.4 Formålet med cookies på vores website
Der optræder forskellige typer cookies på vores website til forskellige formål.

 

2.4.1 Tekniske cookies (WordPress)
Den første type sletter sig selv efter hvert besøg og skal alene optimere vores site til din computer. Det er en sessions cookie, der indeholder tekniske oplysninger og hjælper med funktionalitet.

 

– Tredieparts cookies:

2.4.2 Web trafik måling (TNS Gallup)
Den anden type cookie har til formål at indsamle statistik over hvor mange der bruger vores site. Det er en cookie, der indsamler brug af sitet på tværs af alle vore brugere, og ingen enkeltpersoner kan identificeres.

Cookies fra TNS Gallup
Websitet anvender cookies fra TNS Gallup, der på vegne af Danske Medier Research registrerer internetbrug på markedsniveau og på tværs af forskellige websites. Danske Medier Research og TNS Gallup udfører målingen under nøje iagttagelse af persondataloven og alle bekendtgørelser på området samt af ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice, og videregiver derfor ikke oplysninger om de enkelte personers internetadfærd.

Indsamlet data omdannes til statistisk information om hele internetbruger-gruppen, der gør det muligt at bestemme f.eks. hvilke websider der er mest populære i de forskellige demografiske grupper (f.eks. blandt kvinder og mænd). Data præsenteres kun til andre personer eller virksomheder i samlet form.

TNS Gallup cookien anvendes ikke til registrering af personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil, hvilket sker i forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaer hos TNS Gallup.

Data videregives til tredjeparter i anonymiseret form med det formål at målrette markedsføring og opnå bedre viden om brugere på de enkelte websites og det danske marked generelt. Oplysninger videregives også til tredjeparter, hvis dette kræves i medfør af myndighedskrav. Generelle statistikker og lignende, som ikke kan henføres til dig, vil være offentligt tilgængelige.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker nærmere oplysninger kan henvendelser rettes til: Danske Medier Research, Skindergade 7, 1159 København K –  mail@danskemedier.dk – telefon: 3397 4000.

 

3. Personoplysninger
Danske Medier afgiver aldrig personoplysninger til tredjepart, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, tilmelding til nyhedsbrev eller arrangementer eller ved deltagelse i en undersøgelse m.v. Her kan indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier.

 

Nyhedsbreve
I forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi oplysninger fra tilmeldingsskema, herunder dit navn, evt. titel, virksomhed og din e-mail.

 

Medlemmer af Danske Medier
Er din virksomhed medlem af Danske Medier, benytter vi de oplysninger, du giver os ved nyhedsbrevstilmelding sammen med vores øvrige medlemsdata, så vi hele tiden kan se, hvor mange nyhedsbrevsabonnenter de enkelte medlemsvirksomheder har, og hvem disse nyhedsbrevsabonnenter er.

 

3.1 Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Danske Medier, skal du rette henvendelse til sekretariatet på mail@danskemedier.dk eller telefon 33 97 40 00, att. Christian Kierkegaard. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

3.2 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge Persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge Persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens § 58, stk. 1.